Casa a Cabrera de Mar

En aquest projecte, substituïm gespa natural per artificial, eliminant les jardineres laterals per guanyar espai i aprofitem peces de pissarra existent per fer un camí d’accés
a la zona de piscina.

Procés