Casa a Cardedeu

En aquest projecte, el client ens demana integrar l’espai de piscina amb el de gespa artificial, així que amb el mateix paviment porcellànic que té a la zona de piscina fem una composició al terra del voltant de la casa. També es folra el muret i jardinera amb tarima sintètica.

Procés