Casa a Faldes del Montseny

Instal·lació de gespa artificial sobra dues superfícies diferents: grava i formigó.

En aquesta obra instal·lem una làmina autodrenant de 20 mm. Per tal de garantir un millor drenatge i una sensació més flonja del terreny.

Procés