Casa a la Garriga

Espai Exterior du a terme la instal·lació de gespa artificial i tarima sintètica a terra i muret, realitzant també les jardineres amb graves, delimitades amb bordura de ferro corten.

Procés