Casa a l’Ametlla

En aquest projecte Espai Exterior fa la instal·lació de Gespa Artificial sobra una base de formigó en mal estat, que ens exigeix uns importants treballs previs d’anivellació per aconseguir un resultat òptim. Perimetrem la zona i fem accessos a dutxa i piscina amb Ecotravessa de pi tractat.

Procés