Casa a Sant Pol de Mar

En aquesta obra nova Espai Exterior fa la instal·lació de gespa artificial i l’aportació de graves, delimitem amb un perfil metàl·lic aconseguint un acabat net i modern adient amb el disseny de la casa.

Procés