Casa a Sant Vicenç de Montalt

En aquesta reforma Espai Exterior es va encarregar de la instal·lació de Gespa Artificial, un cop realitzada la correcta anivellació i compactació de terreny, es va instal·lar una gespa de 40 mm amb monofilament recte de PE i monofilament texturat de PP amb sis colors diferents de fil.

Procés