Restauració i reparació a Llinars

Desmuntem una part de la tarima per reforma integral de piscina amb nou revestiment, fem petites reparacions i canvis de rastrells, per tornar a instal·lar-la i fer restauració de la tarima.

Procés