Tanca de fusta tecnològica a Santa Agnès de Malanyanes

Realitzem la instal·lació duna tanca amb perfil de fusta tecnològica (composite) collada a una estructura de ferro lacada del mateix color. Una tanca divisoria, lleugera, elegant i sense cap manteniment. Obra realitzada a la població de Santa Agnès de Malanyanes (La Roca del Vallès).

Procés