Tarima de Ipe a Sabadell

Reforma integral de piscina coberta on es realitzen canvis en la depuració, el revestiment i corona de piscina. Desmuntem la corona i part i tarima necessària per realitzar la feina i la posteriorment, reinstal·lem i fem restauració de tarima.

Procés