Tarima de Ipe Sant Cugat

Instal·lació de tarima de fusta de Ipe.

Procés