Tarima de Pi a Badalona

Instal·lació de tarima de Pi autoclau, on realitzem parament vertical decoratiu per amagar maquinària d’aire condicionat i crear una zona d’estar amb banc zona chill out. Ins-
tal·lació de pèrgola metàl·lica.

Procés