Tarima de Timbertech a Barcelona

Substitució de tarima de fusta natural molt malmesa. Realitzem solera de formigó, imprescindible per assegurar la durabilitat de la tarima i posteriorment instal·lem tarima i corona amb taulons composite de Timbertech.

Procés