Tarima de Timbertech a Mataró

 

Reforma integral piscina comunitària, primerament retirem una tarima de fusta en mal estat i procedim a la impermeabilització de tota la zona per tornar a instal·lar una tarima sobra anivellació amb plots. Posteriorment folrem tot el perímetre de les parets amb la tarima, aconseguint un cost zero de manteniment.

Procés