Tarima de Visendum a Llinars

En aquesta instal·lació, ens adaptem a la corona existent de la piscina. Reduïm la zona de gespa existent, realitzant solera de formigó per instal·lar la tarima de Visendum i tenir un nou espai on gaudir de la piscina.

Procés