Tarima tecnològica a La Roca del Vallès

En aquest projecte procedim al revestiment d’una paret amb bigueta de tarima tecnològica. Obra realitzada en el municipi de La Roca del Vallès (Vallès Oriental).

Procés