Restauració a Granollers

Comunitat de propietaris amb una instal·lació on no s’havia fet el necessari manteniment de la tarima i tampoc aplicat el protector més adequat. Fem petites reparacions i lliscat de tota la superfície per extreure resta d’altres productes i desgast per factors climàtics. Apliquem dues capes de protector perquè torni a lluir com el primer dia.

Procés