Tarima de Ipe a Barcelona

Reforma de piscina, on revestim la piscina amb un color diferent de gresite i instal·lem corona i tarima perimetral de fusta de Ipe.

Procés